תכניות לשיקום האוניברסיטה

אוניברסיטת-אֵם 64 שהסתכם בכ- 500 אלף לא״י . שכר הלימוד הוסיף עוד 00 אלף לא״י . בסך הכול 59 שנה קודם לכן קיבלה האוניברסיטה הסתכם התקציב ב- 54,900 , לא״י . מהממשלה הקצבה בסך של 75 אלף לא״י בלבד ואפס הקצבה מהסוכנות היהודית . שנה לאחר מכן, בשנת הלימודים 95 - 95 , תרמה הממשלה לתקציב השוטף ולתקציב הפיתוח סכום מצטבר של 850 אלף לא״י, שהיה עתיד לגדול עד כדי . מיליון לא״י, ובד בבד גם הסוכנות החלה בהקצבה שנתית של 50 אלף לא״י . לקראת הוועידה הי״ח של חבר הנאמנים, ב- 95 , הצטיירה תמונה אופטימית כי על אף הקשיים שהאוניברסיטה נקלעה אליהם ׳היא מרחיבה והולכת את מסגרתה ע״י סיפוח שטחי פעולה נוספים, הן בארץ 60 והן בחוץ-לארץ׳ . מספר אנשי הסגל האקדמי צמח ל- 440 איש, מגמה שביטאה היענות ללחץ הצרכים של המדינה הצעירה אולם גם עוררה חשש בנוגע ליכולתהּשל האוניברסיטה העברית, המרוחקת ממרכזי המדע של העולם המערבי, לשמור על רמה אקדמית גבוהה כפי שהייתה כוונת מייסדיה . התפטרות הנשיא ברודצקי התרחשה ביסודה על רקע חשש זה . לכן הביקור של אנשי מדע בעלי שם עולמי שבאו להשתתף בסימפוזיון שייוחד למדעי הרפואה היסודיים באוניברסיטה, בא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב