התפטרות הנשיא בּרודצקי

אוניברסיטת-אֵם 56 ושל סגן הנשיא האקזקוטיבי, גרמה להחלשת האוניברסיטה מול הממשלה . בחודשים שחלפו מתום מלחמת העצמאות התנדפו כליל האשליות בנוגע לאפשרות של חזרה מהירה להר הצופים, והוחלט שיש לגשת לבנייתם של מתקני האוניברסיטה בעיר ולצדם בניין לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי וכן להקמת המרכז הרפואי, שתכניותיו הוכנו במשותף על ידי האוניברסיטה והדסה . האוניברסיטה פנתה לממשלה וביקשה להקצות לה קרקע מתאימה לבניין והציעה מספר אפשרויות, בהן שטח בשכונת טלביה, שטח סמוך לנווה שאנן או בסמוך ליפה נוף – כולם שטחים בגבולותיה העירוניים של ירושלים . הממשלה הציעה שטח קרקע גדול ליד 4 וטענה כי מבחינה עין כרם, מרחק של כתשעה קילומטרים ממרכז העיר ביטחונית מקום זה נוח יחסית וכי התפתחותה של ירושלים מכוונת להגיע בעתיד לאזור זה כך שהוא לא יהיה מרוחק ומבודד מהעיר . האוניברסיטה, על דעת כל ראשיה, הגיבה בשלילה להצעה . טענת האוניברסיטה הייתה כי האסון שנגרם בהר הצופים היה בשל ריחוקו מהעיר . יתר על כן, הקשרים שנרקמו לאחרונה בין האוניברסיטה לאוכלוסייה בעיר יתרופפו שוב כאשר תעבור לעין כרם . סטודנטים שיבקשו לעבוד למחייתם בעיר לא ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב