מבוא

אוניברסיטת-אֵם 10 חבר הנאמנים הוא הגוף החוקי המנהל את האוניברסיטה העברית ומהווה את הבעלים של המוסד, מחליט על חוקת האוניברסיטה, נותן תוקף למינויים האקדמיים בה, קובע את תקציבה ומחליט אילו מסגרות אקדמיות ואחרות 5 מכאן נגזרת חשיבות העיון בדיוניו . היבטים מרכזיים בדיונים ייפתחו בה . אלה התמקדו במאמץ אינטנסיבי ומתמשך לביסוס האוניברסיטה כמוסד אקדמי מוביל בישראל ולקידומה אל מול מוסדות אקדמיים אחרים בחוץ- לארץ . הטענה שאבקש להציג היא כי דיוני חבר הנאמנים היו זירה דינמית, לאומית וטרנס-לאומית, שנועדה לברר את גבולותיו של החזון האונטולוגי המצרף יחדיו תפיסות מגוונות של המציאות היהודית המודרנית . חזון זה עוצב על רקע ממדיה הקטסטרופליים והבלתי נתפסים של שואת יהודי אירופה, ולאחריה התבססותם של שני מרכזים יהודיים דומיננטיים, בארצות הברית ובישראל . האוניברסיטה העברית פעלה בתקופת טרום העצמאות על פי דגם 6 ובתקופה הנדונה שאני מכנה אוניברסיטת פזורה ( diaspora university ) , בספר זה, בשני העשורים הראשונים למדינה, עברה להתנהל על פי דגם של אוניברסיטת פזורה ממלכתית, משמע היא נעשתה ל׳אוניברסיטת אם׳ ( mother univers...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב