אוניברסיטת אם האוניברסיטה העברית בירושלים, 1967-1948

אוניברסיטת אם : האוניברסיטה העברית בירושלים, 1948 - 1967 אורי כהן אוניברסיטת-אֵם האוניברסיטה העברית בירושלים , 1948 - 1967 ספריית חֵקֶר ספריית חֵקֶר היא אכסניה לפרסום מחקרים אקדמיים רחבי יריעה וחיבורים עיוניים על החברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל . מערכת אקדמית מופקדת על הליך הערכה מדעי של כל פרסומי הספרייה . אורי כהן אוניברסיטת-אֵם האוניברסיטה העברית בירושלים , 1948 – 1967 המערכת האקדמית פרופ׳ אסתר מאיר-גליצנשטיין ( יו״ר ) , פרופ׳ גדעון כ״ץ, פרופ׳ דליה עופר, פרופ׳ פולה קבלו, פרופ׳ ניר קידר, פרופ׳ אורית רוזין, פרופ׳ זהר שגב עריכת לשון : גיורא נוימן הגהה : הדס בלום עיצוב, סְדַר ועימוד : שולמית ירושלמי ריכוז עריכה : הדס בלום הבאה לדפוס : סמדר רוטמן התצלום בעטיפה : בניין המנהלה בקמפוס גבעת רם . צולם ב- 1 במארס 1959 . צלם : קורט מאירוביץ . באדיבות האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים באוניברסיטה העברית . עיצוב העטיפה : שי צאודרר אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי – אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב