אמצעים שיש להם השפעה כללית על האוכלוסייה הפלסטינית

142 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית לתושב כאמור היתר לשהייה בישראל, בסייגים מסוימים . מכוחה של הוראה זו נשללה, בין השאר, האפשרות לאיחוד משפחות בין ערבי אזרח ישראל לבין בן או בת זוגו הפלסטיני מהשטחים . כמו כן הוטלו מגבלות על הקשר בין הורה שהוא תושב ישראל לבין ילדו הרשום במרשם האוכלוסין בשטחים . המטרה המוצהרת העומדת ביסוד החוק היא ביטחונית . היא נועדה למנוע התממשות של הסכנה שאדם מהשטחים, שניתנה לו האפשרות לחיות בישראל עם בן או בת זוגו הישראלי או הורהו הישראלי, יסייע למעורבים בפעילות חבלנית עוינת, כפי שכבר קרה בעבר . 316 נטען כי לחוק אין מטרה "דמוגרפית", שעניינה הגבלת גידול האוכלוסייה הערבית בישראל . לבג"ץ הוגשה עתירה בטענה שהוראות החוק פוגעות שלא כדין בזכותם של בני הזוג הישראלים וילדיהם . 317 הרכב מורחב של 11 שופטים דחה את העתירה ברוב דעות דחוק של שישה נגד חמישה . בהקשר הנדון כאן, נתמקד בשאלה אם באמצעים שנוקט החוק יש משום ענישה קולקטיבית של תושבי השטחים או של בני זוגם והוריהם הישראלים . שאלה זו זכתה להתייחסות בפסק הדין . בפסק דין הרוב של המשנה לנשיא ( בדימוס ) חשין נקבע ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר