אמצעים המשפיעים על תושבי יישוב או אזור מסוים

126 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית הכתר נדרש כדי להגן על החיים מפני פיגועי טרור ולא נמצאה עילה סבירה לומר כי הוא חורג מן הסבירות או המידתיות הראויה . 271 בשנת 2006 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה נגד כתר מתמשך שהוטל על העיר שכם וסביבותיה, שאסר את הכניסה והיציאה על אנשים הנמנים עם קבוצות גיל מסוימות . בתגובה מטעם מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון תוארו מהותו של אמצעי זה ואת הרקע להטלתו — התגברות של מעשי הטרור בכלל וטרור המתאבדים בפרט באותה תקופה . וכך נכתב : במסגרת המאבק בטרור נאלץ המפקד הצבאי לעשות שימוש בהטלת מגבלות שונות על האוכלוסיה האזרחית שבתוכה ובתמיכתה פועלים ארגוני הטרור והמחבלים . אחת המגבלות שבה עושה המפקד הצבאי שימוש היא הטלת מגבלה על חופש התנועה . אחד האמצעים הבטחוניים בהם נקט המפקד הצבאי לשם התמודדותה של מדינת ישראל בטרור, הינו כיתור של תאי שטח מסוימים בתוך האזור . במסגרת זו מותנית התנועה אל ומתוך השטח המכותר בבידוק בטחוני . לעניין זה יודגש כבר עתה, כי המונח "כתר", ככלל, אין משמעו, איסור גורף על יציאה וכניסה משטח מסוים, אלא מדובר בהתניית התנועה אל ומחו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר