פרק 3 - ענישה קולקטיבית שלא במסגרת המאבק בטרור: מקרי מבחן