הטיעון בעד ענישה קולקטיבית או פגיעה קולקטיבית (בנסיבות מסויימות): הקולקטיב כמונע הפרת חוק או...

44 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית אכיפת החוק מהמדינה לקולקטיב, על יסוד התפיסה שעלויות אכיפת החוק יהיו נמוכות יותר ויעילות האכיפה גבוהה יותר . 86 פגיעה קולקטיבית, לפי תפיסה זו, אינה מבוססת על תפיסה מוסרית של אחריות ואשמה של הקולקטיב אלא על תפיסה פונקציונלית ( תועלתנית ) — הקולקטיב בעמדה טובה יותר לשלוט על התנהגותו של היחיד מהשלטון הכללי . דוגמה מקובלת ליישום מודרני של תפיסה זו קשורה להתמודדות עם דיג מופרז . 87 הסברה היא שדיג מופרז פוגע באפשרות של הדגה להתחדש ועל כן מניעתו היא אינטרס של הכלל . סברה נוספת היא שקשה לאתר ולהעניש דייג יחיד שאחראי לדיג יתר, אבל בסוף עונת הדיג אפשר לעמוד על מצבו של אזור הדיג בכללותו . מבחינתו של כל דייג יחיד, עדיף לדוג בכמות המרבית, שכן הסיכון שייתפס נמוך והתרומה של כל יחיד לפגיעה באזור הדיג קטנה . בעיה זו מכונה לעיתים "בעיית הטרמפיסט" ( free rider ) , כלומר מי שמעוניין ליהנות מהמוצר הציבורי בלי לשאת בעלות השגתו או שימורו . אם הדייג יבחר שלא לדוג דיג יתר אך חבריו ידוגו יתר על המידה, הוא עלול לצאת קירח מכאן ומכאן — גם ירוויח פחות מחבריו בעונה ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר