ענישה קולקטיבית ודיני מלחמה

91פרק 1 : רקע היסטורי העולם הראשונה . 17 הביקורת נמתחה על אותם מקרים שבהם הוטלו קנסות מופרזים בשל הפרות קלות ערך, כאשר המעשה נעשה על ידי יחיד שגם נתפס ונענש, ולכן לא היה אפשר לייחס אחריות לכלל האוכלוסייה . לתפיסת כותב המאמר, לא הוגן להטיל קנס כאשר המעשה נעשה ללא ידיעת הנקנסים, והם לא היו יכולים לדעת עליו מלכתחילה כדי לפעול למניעתו, או לאתר בדיעבד את העבריין, להסגירו או להענישו . 18 המאמר מזכיר הבחנה בין שחיטת חיל מצב בעיר מסוימת בלילה בעת שהחיילים ישנים, וקשר של שתיקה בין התושבים לאחריו, שניתן בגינו לייחס אחריות לאוכלוסייה, לבין חבלה בקו רכבת רחוק ממקום יישוב, שאין לייחס לכל האוכלוסייה אחריות לו . 19 עוד מתאר המחבר מקרה שהגרמנים הטילו בו קנס בבלגיה הכבושה בגין תהלוכות ביום הלאומי הבלגי . לדבריו, במקרה שתהלוכות כאלה כרוכות באלימות ובסיכון של התנגדות לכובש, ניתן להצדיק קנס, אך לא במקרה שהן שלוות . מכאן ברור שעמדתו היא שניתן להטיל קנסות קולקטיביים בגין התפרעויות והפרות סדר . 20 במלחמת העולם השנייה נקטה גרמניה הנאצית ענישה קולקטיבית באופן הדרקוני והמזוויע ביותר שאפשר להעלות על הדעת . כך למ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר