ב. מקומות

מפתחו ת 338 טריאסטה 110 , 117 טריביטש 257 טרנו פול 122 , 125 ירושלים 159 , 227 לבוב 421— 125 , 129 , 157 , 175 לובלין 95— 60 לומז'ה 232 לונדון 75 , 264 לוצק 250 , 254 ליוורנו 182 ליידן 244 ליי פציג 99 , 261 מטרסדורף 83 , 85 , 144 מיינץ 54 , 86 , 147 מינכן 147 מנהיים 147 מנטובה 55 , 65 מרבורג 257 ניו יורק 161 ניקולסבורג 84 , 147 נירנברג 64 , 203 סגד 131 סלמיס 222 סנקט פטרבורג 240 , 250 סקש פהרוור 261 פדובה 110 , 117 פוזן 135 , 151 , 164 פומבדיתא 229 פסטנבורג 164 פראג 67 , 83 , 99 , 125 , 187 , 220 פרוסניץ 131 פריז 41 , 84 , 139 , 223 , 227 , 232 , 236 פרנקפורט על נהר אודר 82 , 88 פרנקפורט על נהר מיין 68— 88 , 104 , 132 , 136 , 144 , 741— 148 , 217 פרשבורג 99 , 130 , 144 פשט 131 , 187 ציריך 79 צ'רנהורה 131 קאליש 821— 129 , 161 קהיר 228 , 232 , 255 , 261 קונסטנטין - ישן 253 קייב 175 קירואן 13— 32 , 922— 230 קניגסברג 94 , 151— 152 קשונס 135 קרימונה 55 קרקוב 55 , 59 רגנשבורג 203 שטוקהולם 75 שטרסבורג 257  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי