א. שמות

מפתחו ת 332 בוקסטורף, יוהנס 126 ביים, אברהם 254 בילגרדי, שמואל יצחק 56— 66 בכרך, יאיר 63 בלומנפלד, יצחק 120 בן אמוזג, אליהו ( ראב"א ) 160 , 281— 184 , 187 בן - זאב, יהודה ליב 67 בנדויד, לצרוס 82 , 39— 94 בנט, מרדכי 48— 85 בנט, נפתלי ( בנדיקט ) 163 בסולה, משה 59 בסנגה, יעקב 224 בר, אלכסנדר 163 בר, ברנרד 188 בר, פטר 99 , 642— 247 , 268 ברודס, ראובן אשר 471— 177 , 283 בר"ז, שמעון 269 בריל, יעקב 129 ברלין, ישעיה 67 , 126 ברלין, צבי הירש 82 ברלין, שאול 82 , 191 , 246 , 284 ברנייס, יצחק 147 גדליה בן יחיא 63 גוטלובר, אברהם בר 175 , 352— 255 גויטיין, שלמה דב 264 גולדברג, בר 232— 237 גולדברג, שמואל ליב 274 גולדציהר, איגנץ ( יצחק יהודה ) 062— 265 גולדשמידט, אברהם 99 גומפרץ, אהרן שלמה 76 גזניוס, וילהלם 226 גייגר, אברהם 401— 107 , 113 , 116 , 811— 119 , 132 , 136 , 139 , 147 , 209 , 712— 218 , 226 , 248 , 257 , 269 , 272 גלזנר, משה שמואל 166 גנז, אדוארד 82 גנז, דוד 63 , 220 גרגוריוס התשיעי 38 גרץ, היינריך ( צבי ) 531— 140 , 227 , 229 , 352— 254 , 278 ד'אקוסטה אוריאל 245 דובש, מרדכי 193 דוד בן זמרא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי