רשימה ביבליוגרפית

רשימה בי בליוגרפית 288 אוצר הגאונים = בנימין מנשה לוין ( מהדיר ) , אוצר הגאונים, א—יג, חיפה תרפ"ח— תש"ג . אור השם = ר' חסדאי קרשקש, אור השם, מהדורת שלמה פישר, ירושלים תש"ן . אור זרוע = ר' יצחק בר' משה מווינה, ספר אור זרוע, א—ב, זיטומיר תרכ"ב . אורבך, הדרשה = אפרים אלימלך אורבך, 'הדרשה כיסוד ההלכה ובעית הסופרים', תרביץ, כז ( תשי"ח ) , עמ' 661— 182 . אורבך, הלכה ונבואה = אפרים אלימלך אורבך, 'הלכה ונבואה', תרביץ, יח ( תש"ז ) , עמ' 1— 27 . אורבך, חז"ל = אפרים אלימלך אורבך, חז"ל : פרקי אמונות ודעות, ירושלים תשמ"ו . אחיטוב, מפי סופרים = יוסף אחיטוב, 'מפי סופרים ולא מפי ספרים : לסוגיית חופש ההוראה', הנ"ל, על גבול התמורה : עיון במשמעויות יהודיות בימינו, ירושלים תשנ"ה, עמ' 99— 119 . אחיעזר, מפעלו המחקרי של פירקוביץ = גולדה אחיעזר, 'מפעלו המחקרי של אברהם פירקוביץ בזיקה לתנועת ההשכלה ול"חוכמת ישראל" ', מחקרים ביהדות קווקז, גיאורגיה ובוכרה : היבטים היסטוריים, סוציולוגיים ותרבותיים, בעריכת גולדה אחיעזר, ראובן אנוך וסרגיי ויינשטיין, אריאל תשע"ד, עמ' 83— 70 . אחיעזר, קראים = גולדה אחיעזר, מגמות ותהלי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי