ב. משנת רבי יהודה הנשיא ומשנת ר' משה הספרדי

ימי הביניים החדשים 267 3 הרמב"ם שימש נושא 2 זכה ר' משה הספרדי למעמד נכבד . בעידן הנאורות, לביוגרפיות, 4 היה נקודת מוצא לדיונים פילוסופיים, 5 ואפילו הפך לבן - שיחו הווירטואלי של מחולל מהפכת הנאורות, משה מנדלסון, ביצירה הסאטירית של 6 עם מעריציו הבולטים של הרמב"ם נמנו גם הדרשן גוטהולד סלומון התקופה . ( 4871— 1862 ) מקהילת המבורג, ההיסטוריון איזק מרקוס יוסט מברלין ורבים אחרים . המשיכה אחר הרמב"ם נקשרה בראש ובראשונה בהגותו הפילוסופית, שאותה שטח בחיבורו המונומנטלי 'מורה הנבוכים' . לא בכדי הוא נדפס מחדש בגרמניה במהלך המאה השמונה עשרה ( כמאתיים שנה לאחר הדפסתו הקודמת ) , ואף זכה 7 נכונותו העקרונית של לתרגום עדכני לגרמנית במרוצת המאה התשע עשרה . 2 על צמיחת 'מיתוס העליונות הספרדית' בחוגי הנאורות הגרמנית החל בשלהי המאה השמונה עשרה עיינו במיוחד : שורש, מיתוס העליונות הספרדית . מתוך 'בגידה' במורשת המקומית של יהדות אשכנז החלו הוגים וחוקרים במערב אירופה להעלות את קרן 'תור הזהב' של יהדות ספרד המוסלמית ולהעדיפה על פני המורשת התרבותית המתחרה של יהדות אשכנז . הנהייה אחר המורשת התרבותית הספרדית נקשרה בשלל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי