ד. בעקבות מורשת גולדציהר

תורה שבעל פה, חדית' ומה שביניהם 265 ואולם בכל החיבורים הנזכרים לא נדונה בהרחבה סוגיית הכתיבה של החדית', ואף השקפתו הליברלית הנזכרת של גולדציהר לא פותחה בהם . תפיסה זו נותרה במידה רבה נחלת החוקר היהודי - הונגרי ושיקפה באופן ניכר את הלכי הרוח בדורו ובזמנו שלו . דומה שרק לפרק זמן קצר העתיקה התאוריה היהודית - ליברלית את מקום מושבה מאוהלי שם לאוהלי קידר .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי