ג. יצחק יהודה גולדציהר או אלשיך אלזרווי?

תורה שבעל פה, חדית' ומה שביניהם 261 איגנץ גולדציהר, או בשמו העברי יצחק יהודה, נולד בשנת 1850 בעיר ההונגרית סקשפהרוור ( בהונגרית : Székesfehérvár , בגרמנית : Stuhlweißenburg ) , שהייתה 16 אביו של איגנץ שסועה במחלוקת בין הקהילה הניאולוגית ובין זו האורתודוקסית . היה בעברו אחד מתלמידי החתם סופר ומראשוני היהודים שהתיישבו בעיר, עוד ב - 1842 . גולדציהר הצעיר, שגילה תיאבון עצום בלימודיו, נשלח לבית ספר קתולי מקומי ובהמשך לגימנסיה פרוטסטנטית בבודפשט . כתלמיד שלא מן המניין נתוודע לארמין ואמבירי ( Vámbéry , 2381— 1913 ) , מזרחן נודע, אף הוא יהודי במוצאו, והמפגש הותיר השפעה העצומה על הנער . שנים ספורות עשה גולדציהר בגרמניה, בברלין ובלייפציג, שם סיים את כתיבת הדיסרטציה שלו . לפי שעה היה עיקר עניינו עדיין בחקר היהדות, לשם בירור זיקתה לאסלאם העולה מהספרות היהודית של ימי הביניים . ואולם רושם גדול הותיר אצלו ביקור קצר שערך בשנת 1873 במזרח, ששיאו בביקור באל - אזהר, המוסד האקדמי המוסלמי הנחשב בקהיר . כדי להצניע את זהותו היהודית הציג את עצמו בתחכום : 'שמי איגנץ אלמגרי, נולדתי כבן עם הספר, המאמין באל אחד' ....  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי