ג . מלחמת הנוסחים של 'אגרת רב שרירא גאון '

גילוי היצירה של הגאונים 233 בשנת ה' אלפים תר"ה ליצירה ( 1845 ) הקרה ה' לפני ספר כתב יד כתוב על קלף ישן נושן מאוד, אז היה תחת יד איש חכם ישר וטוב דוקטאר היינמאן בעיר בערלין, וספר כתב היד הזה כאשר נודע לי הוא בעיר ערפורט, כי משם הושאל לד"ר היינמאן ז"ל, וכל יודע ומכיר דברים עתיקים ישפוט מישרים ויאמר כי ימיו הם ימי אדם אחרי הולידו את שת שהמה שמונה מאות שנה . . . והרשני החכם המנוח להעתיק מהכתב יד כטוב בעיני בביתי . 14 גולדברג העתיק את כתב היד והדפיסו בחוברת צנומה שנשאה את השם 'חפש מטמונים', בתמיכת ה - Berliner Kulturverein , אגודה שנוסדה בברלין ב - 1840 15 בשלהי האיגרת צירף גולדברג 'הערות במגמה לעודד את חקר התרבות היהודית . ותיקונים', תוך שהוא מתפאר במקחו : רבים מחכמי ישראל הנאנחים והנאנקים על שגיאות הרבות אשר השתרגו עלו בה ( = באיגרת ) , מאנו להנחם עליה מאין תקוה למצוא תמורתה בהעתקה אחרת . . . ואני כשושנה בין שושנים מצאתיה על קלף נושן . . . אשר לא ראו עוד אור הדפוס . . . ועל ידה נגלו לנו תעלומות . 16 לפי שעה עמד גולדברג רק בחטף על פערים בין הנוסחים בכל הנוגע לעמדת הגאון בסוגיית כתיבת המשנה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי