א. תחייתה של תקופת הגאונים וספרותה

גילוי היצירה של הגאונים 229 עקבותיה . עם זאת חוקרי תקופת הגאונים שלאחר גילוי הגניזה מהלכים על קרקע מוצקה בהרבה מזו שעליה פסעו קודמיהם . אחד מסוללי הדרך של חקר תקופת הגאונים היה שלמה יהודה רפפורט . אגב עיסוקו ב'ספר הערוך', המילון הנודע של ר' נתן מרומי ( המאה האחת עשרה ) , נתקל רפפורט בשמותיהם של כמה גאונים שהידיעות עליהם היו מועטות ביותר בימיו, והוא נתעורר להתחקות אחר קורותיהם ויצירתם . בסדרה 'תולדות אנשי שם' שפרסם רפפורט בשנות העשרים והשלושים של המאה התשע עשרה נכללו לצד ר' נתן מרומי ( 1829 ) גם רב סעדיה גאון ( 1828 ) , רב האי גאון ( 1829 ) , רב ניסים גאון ( 1831 ) ורבנו חננאל ( 1831 ) . החלטתו של רפפורט להשקיע את מרצו וכוחותיו בקבוצת הגאונים הנזכרים נקשרה ללא ספק גם בניסיונו להפוך אותם 3 התמצאות הגאונים בחידושי המדע של מקור השראה ומודל לחיקוי בדורו שלו . זמנם, שליטתם בשפות זרות, מעורבותם בסוגיות פילוסופיות כבדות משקל, וכל זאת לצד עיסוקם בפרשנות המקרא, בספרות התלמודית ובפסיקת ההלכה, העלו את ערכם בעיני רפפורט, והוא תיאר את מפעלם בהערצה גלויה . פרסום מחודש של כמה מחיבורי הגאונים במהלך המא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי