שער שלישי: השיטה

199 מבוא לשער השלישי המאה התשע עשרה נצרבה בתודעה ההיסטורית כתקופת הגיבוש של זרמים מודרניים ביהדות, אך לא פחות כעידן שבו הפכה היהדות מושא למחקר ביקורתי . מתודות מדעיות שרווחו בין כותלי האקדמיה, בראש ובראשונה זו שבגרמניה, הטביעו את חותמן גם על היהודים, והם נחשפו אליהן במישרין או בעקיפין . החתירה אחר האמת המדעית הפכה משאת נפשם של רבים שעסקו בחקר היהדות, יהיו תוצאותיה אשר יהיו . מחקרים שונים נכתבו בשנים האחרונות על תולדות 'מדע היהדות' ושלבי מיסודו . כנקודת ציון לראשית העיסוק הביקורתי ביהדות נקבו רבים מהחוקרים בשנת 1822 , שבמהלכה הוקם 'האיגוד לתרבות ולמדע של היהודים' בברלין, 1 אך תאריך זה משקף לכל היותר את העיתוי והמקום שבו התמסדה התופעה התרבותית . תהליך ההפנמה של דפוסי חשיבה ביקורתיים בחברה היהודית התרחש לאורך תקופה ממושכת, ונחשף באזורים גאוגרפיים מרוחקים . בשל הנסיבות הפוליטיות שבמסגרתן התנהלה החברה היהודית במאה התשע עשרה, לא זכה 'מדע היהדות' להכות שורשים באוניברסיטאות האירופיות עד לראשית המאה העשרים . הגם שבתחילה השתעשעו החוקרים היהודים באפשרות לשלב את עיסוקם ב'מדע היהדות' בעולם האקדמיה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי