ו. אברהם קרוכמל ו'תולדות רבי'

פר ק תשיעי 194 הביוגרפיה תמונה קודרת למדי מתקופת נשיאותו . בעזרת עינו החודרת התיימר קרוכמל לאתר עדויות לאופוזיציה תנאית נרחבת שלחמה בחירוף בגילויי השררה של רבי יהודה הנשיא ובניסיונו להשליט את פסיקתו ההלכתית . אך למרות הליקויים הרבים שמהם סבלה המשנה ( 'החיבור הגדול הלזה, אשר מפאת תוכן שלו וגם מפאת סידורו בלתי ראוי הוא להיות נקבע כחוק דורות' ) לא עלה בידי יריביו של רבי לערער על מעמדו ולהתנער ממפעלו ההלכתי . הודות לכישוריו ולקשריו הפוליטיים של הנשיא ( 'שרבי היה הגדול שבדור, והיה תקיף ומושל בעוז, קרוב למלכות וכל החכמים סרו אל משמעתו ולא עצרו כוח להתנגד לו' ) זכתה ונעשתה משנתו ל'חוק עולם' . 25 אף ששרטט את קלסתר פניו של רבי כשליט עריץ שהוליך לניוון במסורת ההלכה, לא מיהר קרוכמל לייחס לו את כתיבת המשנה . צעד דרמטי זה, שנקשר לעיתים קרובות עם תהליך איבון וקיבעון במסורת, תוארך גם אצלו לעידן מאוחר הרבה יותר . נראה שיושרו האינטלקטואלי של קרוכמל, ואולי נאמנותו לעמדת אביו, הובילו אותו למסקנה כי רבי היה מחבר המשנה אך לא זה שהעלה אותה על הכתב . ראוי להדגיש, מעיני קרוכמל לא נסתרה משמעותה האקטואלית של הכ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי