ד. 'דרכי המשנה' של זכריה פרנקל

פר ק תשיעי 188 בין הישגיו הבולטים היה ביטול חובת השבועה הייחודית שלה נתבעו יהודים בבתי המשפט . אך גדולתו העיקרית של פרנקל נרשמה לאחר שהעתיק את מושבו לברסלאו בשנת 1854 ועמד לצד גרץ בראש סמינר לרבנים, שהיה ראשון מסוגו על אדמת גרמניה . עוד בהיותו בדרזדן נתגבש אצל פרנקל הדגם ה'פוזיטיבי - היסטורי' הנודע והעמום שלו . פרנקל הכיר בחשיבותה של ההתגלות האלוהית, אך גם בשלבי ההתפתחות האנושית של המסורת, שהתחוללו בזיקה למציאות המשתנה . על פי הדגם שהתווה פרנקל, התפתחות מתונה של המסורת הייתה תופעה רצויה, כל עוד לא נרמסו ערכים שנתקדשו בתודעת הציבור וכל עוד נשמרה תחושת הרציפות שלה . 13 תפיסת התורה שבעל פה כמוסד שעניינו סיגול ההלכה לנסיבות הקיום המשתנות השתלבה היטב עם השקפת עולמו של פרנקל . על פי תפיסה זו היטיבו הרבנים, שנעזרו בכלי הפרשני, להתאים את הצו המקראי לתנאי הזמן והמקום בלא שנאלצו לערער על סמכותו בעיני הציבור הרחב . אפשר היה לצפות שפרנקל, בדומה לעמיתו גרץ, ישחזר על פי דגם זה גם את השתלשלות המסורת ויבליט את שימורה האוראלי לאורך השנים . ואולם השקפה זו, מושכת ככל שתהיה, לא עלתה בקנה אחד עם הממצאים שה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי