פרק שמיני : הדת והחיים: כתיבת התורה שבעל פה כמופת לגמישות דתית