ה. הביקורת של ה'רואים'

תיעודה וביצורה של התורה שבעל פה 157 של ההלכה, תוך הדגשת גמישותה וחיוניותה, כעניין פרדוקסלי מיסודו . ההשקפה המסורתית ראתה במשנה מפעל הנצחה של הלכות עתיקות יומין שסכנת השכחה ארבה לפתחן . הצגת המשנה כיצירה אוראלית ודינמית הנתונה לשינויים עמדה בסתירה גמורה למגמתו התיעודית של המפעל . חמור מכך היה השימוש שנעשה בשחזור היסטורי זה כבסיס ועוגן לעריכת שינויים בהלכה . מדיניות זו של שוחרי התיקונים איששה את חששם של השמרנים כי איחור זמן כתיבת המסורת יוליך לפגיעה במעמדה ולא לביצורה . ואכן, באופן צפוי למדי, הוגים אורתודוקסים דבקו בהשקפה ההיסטורית הרווחת בדבר כתיבתה המוקדמת של המשנה, כבר בימיו של רבי . חלוצים לפני המחנה יצאו ארבעה מילידי לבוב שבגליציה, שהיו מעורים היטב במחקר היהדות, אך הסתייגו מגילוייו הקיצוניים . בהשראת ה - Spectator האנגלי, או שמא ברוח סקירות ספרות בעיתונות הגרמנית בת הזמן, בחרה גם קבוצת הגליצאים להביע את מחאתה במתכונת של 'ביקורת', שוודאי לא רווחה בגליציה באותה העת . למטרה זו יסדו את כתב העת 'הרואה', שכל עניינו היה 'לבקר ספרי מחברי זמננו' . 37 על המניע השמרני שהנחה אותם הצהירו כבר בפת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי