ד. 'הכתב והקבלה' לר' יעקב צבי מקלנבורג

פרק שב יעי 152 24 אך המערכה שניהל נגד שוחרי הרפורמה חרגה מגבולותיה של קהילת בקהילה . קניגסברג . מקלנבורג צידד בפסיקה שמרנית ומהפכנית, שהפקיעה את יהדותו של אדם שסירב למול את בנו, ואף צירף את חתימתו לכתב חרם על משתתפי 25 במאבקיו האידאולוגיים ביהדות ועידת הרבנים הליברלים בבראונשווייג ב - 1844 . הליברלית הוא שקד גם על ביצור מעמד התורה שבעל פה, בספרו 'הכתב והקבלה' . כבר בשנת 1837 בישר מקלנבורג על שאיפתו לחבר פירוש חדש ומקיף לתורה . באיגרת קצרה שפרסם ( 'הודעת סבה ליציאת מחברת חדשה על התורה, ומה הנה התועליות המכוונות בה' ) הוא תיאר את הזלזול במסורת ישראל שהלך ונתעצם בדורו, והצהיר על חזונו להפיץ חיבור תגובה ל'קלי הדעת' שיסייע 'לעמוד ולגדור 26 מקץ שנתיים ימים ( 1839 ) נתגשם חלומו . ב'מאמר הפרצה הזאת מתוך בני עמנו' . התורה', הוא ההקדמה המליצית לחיבור, שב והבהיר מקלנבורג את המטרה שספרו בא למלא . ב'מאמר' מקוננת התורה על נטיותיו של הדור הצעיר, הנותר נאמן לפשט המקראות אך מתנער ממסורת הפרשנות של חז"ל, היא התורה שבעל פה : כי גם בני הילדים האמונים על חיק תורתי, תחת יתקרבו אל דלתותי יתרחקו מאליהן, כי רק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי