ב. על ספרים וסופרים בכתבי החתם סופר

תיעודה וביצורה של התורה שבעל פה 145 עליו השלום, ומשה שהשכינה מדברת מתוך גרונו, נמצא דבר ה' משתלשל בפיות 7 הקדושים מרב לתלמיד . . . וחכמתם של אלו תעמוד נצח' . המעבר לתרבות לימוד המושתתת על ספרים, שהלך והקצין בדורות המאוחרים, סימן מנקודת מבטו של החתם סופר נסיגה ברורה בתולדות ההלכה . תמורה זו נבעה משאיפת התלמידים לבטא את כישוריהם האינטלקטואליים, ונקשרה באשליה כוזבת שיוכלו להסתפק בעיון בכתבים ובעיקר להישען על שיקול דעתם : מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים, הראשונים שהיה ליבם פתוח כפתחו של אולם, וכביר מצאה ידם להמציא המצאות ולחדש חידושים, בכל זאת היה תפארתם וכבודם הקבלה שקיבלו מפי רבם . . . ואנו בעוונותינו הרבים . . . כל אחד בונה במה לעצמו ממה שלבו אומר, מחדש חדשים לבקרים, לא מפי סופרים ולא מפי ספרים . בתיאור פערי הדורות לא הסתיר החתם סופר את מורת רוחו ואת תסכולו . מתוך כמיהה וגעגועים לעידנים שחלפו מן העולם, הוא הפליג לתאר את תרבות הלימוד בימים עברו : כי דורות הראשונים הטובים מאלו היה תפארתם ותהילתם אם זכו להיות מהמקובלים דבר הלכה מפי רבותם, ולא הוציאו הישן מפני החדש, כמו שעושים אלו הנש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי