פרק שביעי: אמרי פה ודברי מכתב: תיעודה וביצורה של התורה שבעל פה