ח. 'היסטוריה של היהודים' להיינריך גרץ

פרק שישי 136 המניין . האפשרות לשלב בין ערכי המסורת ובין התרבות הכללית העסיקה את גרץ הצעיר ללא הרף . בעיתוי קריטי זה הוא נתוודע לר' שמשון רפאל הירש ( 8081— 1888 ) , שספרו 'אגרות צפון' ( 1836 ) הילך עליו קסמים, ושנים אחדות עשה גרץ בביתו של הירש באולדנבורג . רק לאחר לבטים פנה לברסלאו במגמה להתמסר ללימודיו האקדמיים ( 1842 ) . באותה עת הסעירה את הקהילה היהודית מחלוקת על אודות משרת הרבנות בעיר : בחוגי השמרנים תמכו במינויו של שלמה זלמן טיקטין ( 1971— 1843 ) ואילו בחוגים ליברליים העדיפו על פניו את עמיתו הצעיר, אברהם גייגר . גרץ, שעסק בסיקור הפרשה בהיותו כתב של העיתון Orient , צידד במינויו של טיקטין, ומכאן ואילך נעשה לאויבו המר של גייגר . עם זאת במהלך שהותו בברסלאו נטשטשה השפעתו השמרנית של הירש על גרץ, והוא אימץ עמדה ליברלית מתונה . לאחר שזכריה פרַנקל ( 1081— 1875 ) , שנחשב מייסדה של היהדות הקונסרבטיבית, נטש בזעם את אספת הרבנים של פרנקפורט ( 1845 ) , נפגש עימו גרץ והביע בפומבי את תמיכתו במודל ה'פוזיטיבי - היסטורי' הנודע שלו . קשה לדעת מה הייתה מידת מחויבותו האישית של גרץ לשמירת מצוות, אך בדומה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי