ז. ד"ר וייל ומיסטר לף

הגנת התורה שבעל פה כמסורת אוראלית 131 ליאופולד לף ( Löw , 1181— 1875 ) נולד בצ'רנהורה שבמורביה . כנצר לשושלת רבנים מכובדת שהתגאתה בייחוסה למהר"ל מפראג, זכה בחינוך מסורתי קפדני . תחת הדרכתם המסורה של ר' חיים דויטשמן, ר' ברוך פרנקל ור' משה פרלס, מבכירי הרבנים בסביבתו, הגיע לף לשליטה מרשימה בספרות התלמודית ובפוסקים . בראשית שנות העשרים לחייו העתיק את מושבו לפרוסניץ, ממרכזי ההשכלה במורביה, ובה הרחיב את אופק ידיעותיו, בד בבד עם התעמקותו בלימודיו התורניים, הפעם בהדרכתו של ר' ליב שוואב . באותו פרק זמן התוודע לאהרן חורין, רבה הליברלי של אראד הנזכר לעיל ( בפרק הרביעי ) , והוא שעורר את תשומת ליבו לצורך בתיקון היהדות . כעבור זמן קצר נסמך לף על ידו של חורין לרבנות . המעבר שעשה לף להונגריה בשנות הארבעים של המאה התשע עשרה נקשר בהלכי הרוח הליברליים שנָשבו בתחומה, ובתקוותו למצוא בה קרקע למימוש שאיפותיו האידאולוגיות . בשנת 1850 , לאחר פרק זמן של לימודים באוניברסיטות של פשט ושל וינה, נתמנה לף למשרת הרבנות בקהילה הניאולוגית של סגד, והיא שימשה מרכז לפעילותו הציבורית הענפה . הוא גילה מעורבות עמוקה במהפכות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי