פרק שישי: פיתוח חי או עמידת קיפאון? הגנת התורה שבעל פה כמסורת אוראלית