ד. ה'דרשות' של ליאופולד צונץ

כתיבתה - קיבועה של התורה שבעל פה 101 נשאב כולו לתיעוד ההיסטוריה היהודית, נמשך צונץ לחקר התפילה ובעיקר לעולם הדרשנות . עוד בשלהי המאה השמונה עשרה, תחת השפעה פרוטסטנטית מובהקת, עבר מוסד הדרשנות בחברה היהודית שינוי דרמטי, בתוכן ובצורה . 26 בניגוד לדרשה המסורתית, שבה הפגין הדרשן באוזני הלמדנים שבקהילתו את כישוריו בפלפול התלמודי, חתרה הדרשה המודרנית להנחיל למאזינים ערכי מוסר או השקפות דתיות ראויות . העיצוב הסגנוני והמבנה הקפדני היו מרכיב חשוב בדרשה המודרנית . אף 27 העדיפו דרשנים יהודים רבים, שהדרשה במתכונתה המסורתית הוסיפה להתקיים, ואף בעלי אוריינטציה שמרנית, לאמץ את תבנית הדרשה המודרנית בקהילתם . גם על צונץ הצעיר הילך קסמה של הדרשנות המודרנית . לאחר שנתוודע במהלך שנות לימודיו לעוצמתה של הדרשה בחברה הנוצרית, נתמלא ליבו תקווה כי מילים וכישרון רטורי יוכלו לחולל פלאים בחברה היהודית . לצד עיסוקיו בהוראה ובעריכת עיתון יומי, שימש אף דרשן בקהילה בברלין ונואם ב'איגוד לתרבות ולמדע של היהודים' . דרשותיו העניקו לו סיפוק רב, בשל תחושתו כי הוא יכול להשפיע על עיצוב היהדות בדור רב - תהפוכות . על הממד האקט...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי