ג. איזק מרקוס יוסט ו'תולדות הישראלים'

כתיבתה - קיבועה של התורה שבעל פה 97 10 משנתייתם, כבן עשר שנים, נשלח לבית סבו בוולפנביטל כדי שידאג ומקל' . לחינוכו . רצה הגורל, ובשנת 1807 עבר בית הספר היהודי המקומי לניהולו המסור של שמואל מאיר אהרנברג ( 3771— 1853 ) , והוא פעל בכל מרצו לשנות 11 עינו החדה והמסורה של אהרנברג הבחינה את צביון המוסד ברוח ההשכלה . בכישרונותיו הנדירים של יוסט, והוא שסלל את דרכו לאקדמיה . לאחר שהשלים בבראונשווייג את לימודי הגימנסיה, למד יוסט ארבע שנים באוניברסיטאות גטינגן וברלין ( 3181— 1816 ) . בין כותלי האקדמיה נחשף להלכי הרוח ששלטו בתרבות הגרמנית והפנים את ההערצה המופלגת ל'מדע' ( Wissenschaft ) . באותו פרק זמן נתגבשו גם שאיפותיו לחבר חיבור חלוצי על תולדות העם היהודי . בניגוד לכתיבה ההיסטוריוגרפית היהודית בתקופות קודמות, שהייתה מוגבלת בהיקפה ומעוצבת בהתאם ליעדים מסורתיים שהציבה לעצמה, חתר יוסט לעסוק בעבר היהודי על פני יריעה היסטורית וגאוגרפית רחבה, מתוך גישה ביקורתית ותוך הטעמה של יחסי הגומלין שהתקיימו בין החברה היהודית לסביבתה הנוכרית . ברוח זו נכתב חיבורו רחב היריעה 'תולדות הישראלים' ( 0281— 1828 ) . במכתב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי