א. בין תקווה לייאוש

כתיבתה - קיבועה של התורה שבעל פה 93 בשטח . למרות מעורבותם הגוברת והולכת של היהודים בזירה הכלכלית - חברתית בגרמניה, לא נראה חזון השוויון בר השגה . חבלי הקליטה של היהודים בחברה הסובבת הולידו תסכול ואכזבה עצומה, בייחוד בקרב אלו שטמיעתם בתרבות הגרמנית העמיקה שורשים . אף שאת האחריות העיקרית למצבם העגום תלו בשלטונות ובדעת הקהל הגרמני, הרהרו בחוגים יהודים ליברליים בנוגע לאופן שבו יוכלו להוסיף ולקדם את תהליך שילובם האזרחי . לנוכח התפקיד הזניח שמילאה היהדות בחייהם ממילא, פעלו כמה מהם לטשטוש הפערים השבריריים שעדיין חצצו בין החברות היהודית והנוצרית, אף במחיר ויתור על הסולידריות היהודית ותוך התנערות חלקית או מלאה ממסורת ההלכה . על פי רוב נמנעו יהודים ליברלים מלהטיח האשמות במקרא עצמו, שנתפס כתרומתה של היהדות לאנושות כולה ושאִפשר קרקע משותפת לדיאלוג יהודי - נוצרי עתידי . יתרה מזו, היו שצידדו בשיבה ליהדות מקראית ואותנטית, שבה נתגלמו לדעתם ערכי הדת והמוסר בטהרתם . 2 עיקר הזעם הופנה בחוגים אלו כלפי המסורת הרבנית, שהנציחה מערכת הלכתית מסועפת ומכבידה, אשר חסמה את דרכם של אלו שחפצו להתאקלם בסביבתם התרבותי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי