פרק חמישי: הגולם והפרפר: כתיבתה-קיבועה של התורה שבעל פה