ה. הפרוטוקולים של ועידות הרבנים

תורה שבעל פה בעת החדשה 87 באופן מפורש ובוטה יותר שטח חורין משאלה זו בספרו 'אגרת אלאסף' ( פראג, 39 1826 ) , ששמו הצביע על ייעודו . אך למרות המאמצים הכבירים לא מיהרה משאלה זו להתממש . בהתחשב בהשכלתם המסורתית של מרבית הרבנים ובמחויבותם לייצג את כל פלגי הקהילה, ניתן להבין מדוע לא חשו להירתם ליוזמה זו . רק באמצע שנות הארבעים של המאה התשע עשרה, לנוכח מתיחות גוברת בקהילות יהודיות ותחת מכבש לחצים שהפעילו דמויות מפתח שפעלו בהן, הגיעו רבנים ליברלים למסקנה כי ייטב אם יתוודעו איש לרעהו ויגבשו מדיניות אחידה לעריכת רפורמות בקרב בני עדתם . בנסיבות אלו נערכו שלוש אספות בגרמניה, שבהן נטלו חלק רבנים מקהילות שונות מכל רחבי מרכז אירופה . 40 בזכות הפרוטוקולים המפורטים של אספות הרבנים, שהופיעו בדפוס זמן קצר לאחר קיומן, אפשר לשחזר מה היו הלכי הרוח 41 שנשבו בקרב משתתפי הוועידות . בוועידה הראשונה שנערכה בבראונשווייג ( 1844 ) נטלו חלק עשרים וחמישה רבנים . בוועידה זו ניתנה תשומת לב מרובה להיבטים הארגוניים של התנועה המתגבשת, אך גם להתוויית קו מנחה להנהגת רפורמות . במהלך הוועידה חזרה בניסוחים שונים ההצהרה כי 'זכות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי