ד. עיונים ופלפולים: 'עמק השוה' לאהרן חורין

תורה שבעל פה בעת החדשה 83 את שנות לימודיו עשה חורין תחילה במטרסדורף ובהמשך בפראג, בישיבתו של 26 לצד עמלו בתורה הוא שקד על ר' יחזקאל לנדא ( הנודע ביהודה, 3171— 1793 ) . רכישת השפה הגרמנית, והיא שימשה אותו ברבים מחיבוריו בעתיד . לאחר שכשל מזלו במסחר פתח בקריירה רבנית, שהחלה בקהילת אראד ב - 1789 . שאיפתו להנהיג תיקונים בהלכה הבשילה אצלו תקופה ממושכת למדי, ודומה שניזונה במידה רבה מעימותים ומעלבונות בלתי פוסקים שספג מההנהגה הרבנית בסביבתו . ואכן, באחרית ימיו צידד חורין בעריכת רפורמות מרחיקות לכת, שוודאי לא היו עולות על דעתו בראשית דרכו . עם זאת לחידת התורה שבעל פה ולמשמעותה האקטואלית נתן דעתו כבר ב'עמק השוה' ( פראג, 1803 ) , אחד מחיבוריו הראשונים . את ספרו 'עמק השוה' הרכיב חורין משלושה מאמרים שונים בתכלית : 'מאמר ראש אמנה', העומד בראש ספרו, נועד לבירור עיקרי האמונה, לאחריו 'מאמר נשמת חיה' העוסק בפירוש המשנה, ולבסוף 'מאמר דירת אהרן', קובץ תשובות ופלפולים בתחומי ההלכה . בפתיחה לספר הוא מסביר כי גולת הכותרת של יצירתו היא 'מאמר דירת אהרן', ואילו 'מאמר ראש אמנה' נועד לשמש לו מעין הקדמה פורמלית, ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי