א. מסורת בעידן של תמורות

פרק רביע י 74 מושתתת התורה כתולדה טבעית של זמנם ומקומם, בהבליטו את חוסר התאמתם 3 תחת השפעתה של מסורת משפטית מיושנת התקשה לעולם ערכים מודרני . מיכאליס לראות בשילוב היהודים בחברה הגרמנית יעד בר השגה . תמורה בולטת ניכרה גם בתוככי הקהילה היהודית עצמה . הודות לגילויי הסובלנות והפתיחות של החברה הנוצרית נחשפו יהודים באופן ישיר להגות, לתפיסות אסתטיות ולעולם ערכים אירופי . בנסיבות אלו נתוודעו היהודים גם לביקורת הנוצרית על דפוסי הקיום של החברה היהודית המסורתית ועל הספרות הרבנית שעיצבה אותם . על פי רוב לא הוביל המגע עם נציגי הנאורות הנוצרית להתנכרות מוחלטת למסורת או לזניחה גורפת שלה בחברה היהודית . החשיפה לתרבות האירופית שימשה לכל היותר תמריץ והזדמנות להתבונן ביהדות מזווית ראייה רעננה . מתוך רגישות להלכי הרוח החדשים נדרשו יהודים להבהיר לעצמם ולסביבתם את פשר דבקותם ביהדות בשפה עדכנית . עם זאת אצל יהודים אחדים עורר המפגש בין התרבויות צורך עז בהנהגת שינויים בדפוסי ההתנהלות של החברה המסורתית . הללו האמינו שרק משיתחולל מהפך בדימוי העצמי היהודי ותתגלה נכונות יהודית אמיתית לסגל את ערכי התרבות הסובבת יוכ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי