פרק רביעי: כתב ציורים ועבודת אלילים: תורה שבעל פה בעת החדשה