א. מקולמוס לדפוס

פרק שלישי 54 לטיני בבית הדפוס של גוטנברג במיינץ, נפתח עידן חדש בתולדות הספר והתרבות . כעבור שנים אחדות הופיעו בדפוס גם היצירות העבריות הראשונות, אך רק במאה השש עשרה נעשה שימוש נמרץ בטכנולוגיה החדישה גם בזירה היהודית, בעיקר בתחומי איטליה . תהליך הדפסת הספרים העבריים בעידן הרפורמציה לווה בגילויי סקרנות לצד הגבלות משפטיות וצנזורה קפדנית של השלטונות הנוצרים . 2 למרות המעקשים תפס בהדרגה הספר הנדפס את מקומו של כתב היד . למותר לציין כי מהפכת הדפוס השפיעה באורח דרמטי על תרבות הקריאה בחברה היהודית בכללה : העלות הנמוכה יחסית של הספרים החדשים, תפוצתם המהירה והנוחיות שבקריאתם תרמו להרחבה ניכרת של מעגל הקוראים . 3 אך השלכותיה של מהפכת הדפוס חרגו הרבה מעבר לממד הכלכלי והחברתי, והיא השפיעה גם על תוכני 4 הלימוד ועל אפיקי היצירה היהודית בכל תחומיה ואגפיה . גולת הכותרת בזירה של ספרות הפסיקה הייתה ללא ספק הופעתם המודפסת של צמד החיבורים של ר' יוסף קארו ( 8841— 1575 ) , תחילה ה'בית יוסף' ( 2251— 1542 ) , ובהמשך בגרסתו המקוצרת 'שולחן ערוך' ( 5551— 1558 ) . יצירות אלו נועדו להעמיד תשתית הלכתית אחידה ברחבי הפ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי