פרק שלישי : על מכבש הדפוס: תורה שבעל פה למן המאה השש עשרה ועד למאה השמונה עשרה