ב. 'עשות ספרים הרבה אין קץ'

חידת התורה שבעל פה בספרות חז"ל 25 19 עניין רב במיוחד מצאו שְׁלל חוקרים במדרש חשוב בעיצוב התרבות היהודית . המספר על בקשת משה להעלות את המשנה על הכתב, בקשה שנדחתה נחרצות : בקש משה שתהא המשנה בכתב . ולפי שצפה הקב"ה שאומות העולם עתידין לתרגם את התורה ולהיות קוראין בה יוונית, והם אומרים : 'אנו ישראל', ועד עכשיו המאזנים מעויין ( = מאוזן ) . . . אמר להם הקב"ה לעכו"ם : אתם אומרים שאתם בני, איני יודע אלא מי שמסתורין שלי אצלו – הם בני, ואיזו היא ? זו המשנה שניתנה על פה . 20 בהשראת מדרש זה, שעמד על הסכנה הכרוכה בחשיפת המסורת ל'אומות העולם' הטוענות 'אנו ישראל' והמבקשות לנכס לעצמן את אוצרות היהדות, קשרו אותם חוקרים את סוגיית כתיבת התורה שבעל פה במאבק העיקש שניהלה היהדות עם הנצרות . 21 על פי תפיסה זו נועד איסור כתיבת התורה שבעל פה למנוע את הגישה אליה בפני הוגים נוצרים . בהתחשב בגורלה המר של התורה שבכתב, שהפכה בסיס ועוגן לאלגוריה הנוצרית, נחוץ היה להותיר את התורה שבעל פה הרחק מהישג ידה של הכנסייה המתהווה, וכך לשמר את מעלתם של היהודים בעיני האל, ש'מסתורין' שלו מצוי בידם . יתרה מזו : היו שראו בצמיחת מו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי