א. אחת בפה ואחת בכתב

פרק ר אשון 22 5 ההשפעות הזרות שמהן סובלת יצירתם של יהודים הלניסטים דוגמת כעבור שנים, פילון 6 או יוסף בן מתתיהו 7 ומגמתם הפולמוסית של ספרי הבשורה 8 – אלו הם קשיים בולטים בשחזור הגדרתו ומוצאו המדויק של מוסד כה דומיננטי בספרות חז"ל . סבוכה לא פחות היא ההתחקות אחר קורותיה של התורה שבעל פה מעת שהפכה לאבן יסוד בעולמם של התנאים . חפצם של התנאים והאמוראים לשמר את מסורת ההלכה כתורה שבעל פה, פשוטה כמשמעה, זכה להדים מרובים בספרות חז"ל . ביטוי לכך נמצא בתביעתם : 'דברים שנאמרו בפה – בפה', 9 בהבטחתם : 'אם 5 קולמוסים רבים נשתברו בנוגע ללשון המגילה : 'בארבעה בתמוז עדא ספר גזרתא', שנתפרש בסכוליון, נוסח א, בזיקה לשאלת כתיבת הלכות בספר ( 'שהיו ביתוסין כותבין הלכות בספר, ואדם שואל ומראין לו בספר . אמרו להם חכמים . . . מלמד שאין כותבין בספר' ) . בין החוקרים היו שפקפקו בהסבר של הסכוליון לגוף המגילה וטענו כי לאמיתו של דבר רומזת המגילה לביטול גזרות היוונים וכיוצא בזה . לנוסח המגילה ולסקירת המחקר בסוגיה זו עיינו : נעם, מגילת תענית, עמ' 602— 216 . 6 ידוע במיוחד פירושו של פילון, על החוקים לפרטיהם, ספר רביעי, עמ'...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי