פתח דבר

פתח דבר 12 ההנחלה של המסורת יש השפעה ניכרת בראש ובראשונה על מידת הדינמיות שלה . יכולתה של מסורת להתעדכן ולהתפתח, או לחלופין לשמר את צביונה האותנטי, קשורה במישרין בערוצי המסירה שלה, אם באמצעות הוראה בעל פה ואם במתכונת של יצירה כתובה . בטיבה של המסורת תלויים גם יחסי הגומלין שלה עם סביבתה התרבותית : אם טקסט כתוב חשוף ונגיש לגורמים חיצוניים, אוהדים או עוינים, מורשת אוראלית עשויה להישמר בתחומה של קהילת מכונניה ותחת פיקוחה . יכולתה של המסורת להפנים את הלכי הרוח הסובבים, או לחלופין להשפיע עליהם, תלויה אף היא באורח הדוק בדרכי השימור שלה . לבסוף, גם תרבות הלימוד של המסורת נגזרת מצביונה : אין דומות דרכי הרכישה וההנחלה של מסורת אוראלית, המושתתות על מפגש בלתי אמצעי בין מוֹסר למקבל, והדורשות שינון מתמיד, לאופן הנצחתו של חיבור כתוב, שאיננו מחייב מגע ישיר בין מוסר למקבל ושאיננו מחייב חזרה ושינון בשל זמינותו המתמדת . גם ההיררכיה השוררת בקהילת לומדים המתנהלת בעל פה נבדלת במהותה מזו המושתתת על מציאותם של ספרים זמינים לכל דורש . שאלות אלו ורבות אחרות, העולות כאמור גם בזיקה למסורות תרבות אחרות, הן בעלות ח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי