תוכן העניינים

שער שני : המהפך פרק רביעי : כתב ציורים ועבודת אלילים : תורה שבעל פה בעת החדשה 73 א . מסורת בעידן של תמורות 73 ב . 'מאמר התורה והחכמה' : האנציקלופדיה של שנאבר - לויזון 75 ג . 'ירושלים' : כתב ההגנה של מנדלסון 78 ד . עיונים ופלפולים : 'עמק השוה' לאהרן חורין 82 ה . הפרוטוקולים של ועידות הרבנים 86 ו . תאוריה לעומת היסטוריה 88 פרק חמישי : הגולם והפרפר : כתיבתה - קיבועה של התורה שבעל פה 92 א . בין תקווה לייאוש 92 ב . האיגרת של דוד פרידלנדר 94 ג . איזק מרקוס יוסט ו'תולדות הישראלים' 96 ד . ה'דרשות' של ליאופולד צונץ 100 ה . בין רבנות למחקר : אברהם גייגר על המשנה 104 פרק שישי : פיתוח חי או עמידת קיפאון ? הגנת התורה שבעל פה כמסורת אוראלית 108 א . טמיעה או התאמה ? 108 ב . המערכה של שמואל דוד לוצאטו 110 ג . מ'בחינת הדת' ל'בחינת הקבלה' : יצחק שמואל רג'יו 117 ד . נחמן קרוכמל ו'מורה נבוכי הזמן' 120 ה . 'ערך מילין' : הלקסיקון הבלתי נשלם של שלמה יהודה רפפורט 124 ו . 'כיצד נכתבה המשנה' : הקונטרס של צבי הירש חיות 127 ז . ד"ר וייל ומיסטר לף 130 ח . 'היסטוריה של היהודים' להיינריך גרץ 135 ט . 'רומי וירושלים' ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי