נספח 5: ריאיון עם הרב פרופ' מיכאל צבי נהוראי

407 | איון עם הרב פרופ ' מיכאל צבי נהוראי יר תאמר שאתה שייך ל ' מזרחי ' . ואכן , כאשר הגעתי אל השולחן , אמרתי : אני מ ' המזרחי ' . . . ראה איך גורלו של אדם נקבע ! מי היה אותו האיש ? הייתי מנשק את רגליו ! מה אומר לך ? ! אליהו — אם הייתי יודע הנביא . . . וכך הגעתי לכפר הרא " ה . בכפר הרא " ה . הביאו בתחילה לקחו אותנו לכפר הנוער ' יקיר ' ש אותנו לשני בניינים בהם לא היו לא חלונות ולא דלתות , הכניסו מיטות סוכנות , ואני התחלתי לבכות : הרבי שלי ] בחו " ל [ אמר לי יש נהר של דבש ויש נהר של — שבארץ ישראל ישנם שני נהרות חלב , וכל אדם יכול לבוא ולשתות חלב ולאחר מכן לעבור לנהר ר החלב וחוזר חלילה . זוהי ארץ ישראל ! לאן הדבש , לשוב לנה הבאתם אותי ? ! אין כאן כלום ! רק שממה ! כל הגבעה עליה עמד הבניין הייתה ריקה . התחלתי לבכות . . . זו הייתה הפגישה הראשונה שלי עם ארץ ישראל . על כל פנים , במוסד ' יקיר ' נתנו לי סוס לבן וחרשתי איתו את השדות בכל יום . לישיבת ' בני עקיבא ' שבכפר הרא " ה . כאן , לאחר מכן עברתי בארץ ישראל , כבר לא פחדתי יותר מבני אדם . יחד עם זאת , לא תלמדו " ידעתי צורת אות . נתנו לי ולילד נ...  אל הספר
תבונות