נספח 4: ריאיון עם בני קצובר

4 נספח | 400 , חייבים לנקוט מהלך מול המהלכים המדיניים של לא רק חילול השם , ולשמחתנו הרב הקשיב וזה נטע בנו אומץ ואנו הוספנו עוד " היום טיעונים רבים . הרב הקשיב לטענות שלנו עוד כחצי שעה . בשלב אם ככה , אני רוצה " מסוים הוא לקח את רשות הדיבור , ואמר : תביאו " אמר לנו : . נדרכנו עם מי הפעם . ואז הוא " להתייעץ עוד פעם . אחרי הלם של כמה שניות " אליי הביתה את הרב הראשי , הרב גורן הבנו שנפלנו מן הפח אל הפחת , הרי גם עם הרב גורן דיברנו וגם הוא היה נגד , והסיפור חזר בהעתק מדויק כמו עם מנחם בגין . הלכנו לרב לו , ה קורא " גורן במצוות הרב , לא הייתה לנו ברירה , אמרנו לו שהרצי ה אמר לנו להציג את העניין , " הרב גורן נענה מיד , ובפגישה הרצי זה לא ילך ! אסור להגיע " הצגנו את העניין , והרב גורן אמר לרצי " ה : . הרגשנו " לעימות ולמכות ! זה יהיה חילול השם עם החיילים ! שהקרקע נשמטת מתחת לרגלינו , והרשינו לעצמנו כמעט ולהתנפל ם ! לא נכה ולא נרים יד ! אנו חבורה אחראית מה פתאו " על הרב גורן : ישנם תמיד " , והרב גורן אמר לנו : " ונשלטת ! אף אחד לא ירים יד ! ה סיכם את הפגישה : " . הרצי " חריגים ואחוזים קטנים שאי...  אל הספר
תבונות