לעורר את התודעה הלאומית

315 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה אומנם , מאחר שמדובר בתהליך הכרחי שבו הרוח התודעה הלאומית ! " גם אם רבים או כולם יצביעו האבסולוטית יוצאת אל הפועל , הרי ש " הלא — מכל מקום אין להתייאש , כי — תה ברפיון כזה " לעת ע אמת של הכללי , של השראת השכינה אשר בתקומת לוהי ההמשך הא 246 ירוממנו ויעבירנו מעל כל זה׳׳ . , ישראל וארצו אחינו היקרים שאינם מדברים בשם התורה , הם מלאים ם " ג לכן , נו תודעה פנימית של הכרת דבקותנו החיונית , בכל שטחיה של ארצ הזו , אלא שהם אינם מודעים לתודעה הפנימית 247 , הקדושה והנחמדה " " נגדיל ונאדיר , ועלינו מוטל לחשוף אותה ולהוציאה אל הפועל : 248 נרבה ונעצם כל תקפה של תודעתנו הישראלית הנאמנה " . בסופו של דבר , רק מתוך כך , רק מכוחה של התודעה הלאומית , אלית בכל שטחי חלקי " התאחזות ממשותנו זו הכלל ישר תתאפשר " תודעתנו הישראלית החיונית הזאת " וככל ש 249 , נחלת אבותינו״ 250 כך נעשה ונצליח ותרבה עלינו ברכת ד ' . — תתחזק ותתגבר קרא 251 ," נחזור כולנו אל תודעת שלמותנו המלאה והחזקה " אירה את הוראותיו ומעשיו , כפי ה , ונקודת יסוד זו היא שה " הרצי ולות המעשיות והממשיות . ...  אל הספר
תבונות