התבטאויותיו החריפות של הרצי"ה

305 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה הממיט חרפה 203 עם תסבוכת הצרות וחילול השם של בעל הגוֹיָה , 204 וחולשה על עמנו ונחלתנו . ה על ביטוי זה בהזדמנויות נוספות . כך , למשל , " לאחר מכן חזר הרצי כתב סיון ההתנחלות הראשון תחת ממשלתו של יצחק רבין ינ לאחר ה : " הרצי הזאת היא בשביל העם , ולא העם בשבילקודם כל הממשלה הממשלה . וכאשר הממשלה בוגדת בעם ובארץ מולדתו וחייו , אז על אחת כמה וכמה שהעם החי והמרגיש אין לו שום שייכות 205 לממשלה הזאת . יש למסור את הנפש ה סבר כי על דבר זה , של מסירת חלקי ארץ ישראל לידי " הרצי ס על דברי הגמרא האומרת כי בהתבס 206 נוכרים , יש למסור את הנפש , רה יש להיהרג ולא לעבור על כל המצוות כולן ואפילו על בשעת גזֵ ובהסתמך על דברי 207 , מנהג פשוט כמו החלפת שרוכי הנעליים אז "— ה הכותב שכאשר ישנה כפייה לעבור על מצווה מסוימת " הראי ( Maginnes ה את הנרי קיסינג ' ר , שהתחתן עם ננסי שרון מגינס ) " כך כינה הרצי . 203 ביקורתקיבל ה " . הרצי 592 - 587 , עמ ' ר ' קיסינג אייזיקסון , : ראו ; 1974 במרץ 30 - ב " בתשובה לפנייתו : י " כת על התבטאות זו , וניתן למצוא את תגובתו באיגרת ב ...  אל הספר
תבונות