דעת הרצי"ה על מסירת חלקי ארץ לידי נוכרים

293 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה ה לזעוק : " ולפתע החל הרצי — האנו שוכחים אותה ? ! איפה שכם שלנו — חברון שלנו איפה האם שוכחים אותה ? ! — האם שוכחים אותה ? ! איפה יריחו שלנו איפה עבר הירדן שלנו ? ! איפה כל רגב ורגב , כל חלק וחלק , כל ארבע אמות של ארץ ד ' ? הבידינו לוותר על איזה מילימטר מהן ? 151 חלילה וחס ושלום ! ל שחרר " , וצה צה מלחמת ששת הימים שלושה שבועות לאחר מכן פר ה דיבר על כך " את שטחי יהודה , שומרון וחבל עזה . העובדה שהרצי 152 שבועות ספורים קודם לכן הייתה בעיני תלמידיו לפלא . הוא הכריז כי עם ישראל — ה אל רחבת הכותל " כאשר הגיע הרצי העברת איזה חלק מאדמת ארץ ישראל " שב אל נחלת אבותיו , וראה ב 153 . " איסור מוחלט של תורה "—" הגויים לרשות וזמרה : ' עוצו עצה ותופר , דברו דבר ולא יקום , עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל ' ) על פי ישעיהו ח ', י ( , ושוב קול בכי של הרב צבי יהודה , ' חברון שלנו , לנו ' . קשה לתאר את החוויה המזעזעת שעברה שכם שלנו , יריחו שלנו , ירושלים ש עלינו . ברחובות עדיין היו אלפי רוקדים ממשיכים בריקודי שמחה וצועקים ' מדינה יהודית , עלייה חופש...  אל הספר
תבונות