גוש אמונים

285 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה במים העכורים של אז . מיני ' עסקנונים ' ב ' מזרחי ' וב ' אגודה ' לא הבינו מה צורך יש בתנועה נוספת ובלב קינן החשש שמא יהפכו ל אין " נק דוגמת הרב זצ הם למיותרים . זמנים נשתנו ומנהיגי ע עימנו היום . אף על פי כן דומה שהיום יותר מאשר אז זקוקים אנו לתנועה כזו : ' דגל ירושלים ' שתעלה אותנו על פסים אחרים מאשר אנו נגררים בהם היום בסרוך נעליים כושל . אפשר נדע אז לשאוף אויר פסגות . . . ולוואי ויבוא יום בו יבחנו דברים אלו מה כהלכה למעשה , ולא במשיכת כתפיים והפטרה באומץ וביוז בלעג מבטל : אוטופיה . עד אותו יום מוטב לי להיות שוטה 120 המאמין . כעבור שנים ספורות יעמוד חנן פורת בראש תנועת ' גוש אמונים ', 121 אשר יש הרואים בה את המשכה של תנועת ' דגל ירושלים ' . 1974 ר בפברוא 7 ואכן , לאחר מלחמת יום הכיפורים , בתאריך ) ט " ו בשבט תשל " ד ( , נוסדה באופן רשמי תנועת ' גוש אמונים ', ששמה לה למטרה לפעול לחידוש ההתיישבות ביהודה , בשומרון , בחבל עזה , במסמך היסוד של התנועה נאמר כי ' גוש 122 . בגולן , בנגב ובגליל . ל " המפד פורת , . 120 . 84 ' , עמ ארץ ; רודיק , תחיי...  אל הספר
תבונות