דגל ירושלים

281 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה אומיות היהודית המתבססת בצורה כזו שבה מתורת ישראל : הל " להיות נהפך למשחית , עלולה להוביל " הפנים כולו הוא אינו יהודי " ה " הראי 102 . ולמפלצת , ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל " " העולם הכשר " רואה בכך גם את ההסבר מדוע העולם הרבני , בשת כל זמן שהציונות לו 103 כלשונו , לא הצטרף לתנועה הציונית . העם היהודי אירופה עד כדי היכסות הפנים הישראליים ", בגדי " 104 יישאר לעמוד מרחוק . 1918 ה יוזם את הקמת תנועת ' דגל ירושלים ' בשנת " כאשר הראי ) תרע " ח ( , הוא מבקש להציע התמודדות רוחנית מערכתית למשבר " לכל הוא מציב שלוש מטרות : ראשית , הוא רוצה לאפשר 105 הצפוי . להפיח רוח " שנית , הוא רוצה 106 . כנס בעבודת התחיה " בן ישראל לה 107 בתנועה הציונית שהייתה ביסודה חילונית . " חיים של אש קודש ושלישית , הוא רוצה לומר כי מטרתה של התנועה הציונית אינה רק 108 . " יסוד הקודש במילואו " מטריאליסטית אלא , מעבר לכך , הינה על ידי , שנערך אורות בראש ההוצאה הראשונה של ספרו ה : " ה , כותב הראי " הרצי ,'' על נושאי דגל ה " מזרחי " ה " איגרת הראי את קפב . ראו גם ' ב , עמ...  אל הספר
תבונות