מבוא לפעילותו המעשית של הרצי"ה

277 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה בכח דחיפתו של " 79 שהיא התעוררות ' הרוח ' ו ' התודעה הלאומית ' . הולכים להם חיינו את מהלכם , " ה , " , כותב הרצי " רוח חיינו הפנימי הולכות יצירותיהם הממשיות ומתרחבות ומתכוננות . . . עִם גידולו של חיינו 80 . " מופיע ומתבלט אור הנשמה הפנימית המחיה אותו — החומר מוּנַעִים , אם כן , מכוחה של הרוח , והם שמגלים אותה . אומנם כלפי ה , התנועה הלאומית הציונית נדחפת על ידי גורמים " חוץ , כותב הרצי חיצוניים שונים , כמו צרות הגלות והחיפוש אחר פתרון לבעיה מי בעל עינא פקיחא . . . לא יבין ולא יכיר בזה את " אולם 81 היהודית , 83 של ההיסטוריה האלוהית , של קורא הדורות מראש , 82 יליה גודל העל 84 . " ד ' אלהי ישראל ? ! מקור תנועתנו הגדולה של האומה הישראלית , הוא , כמובן , בתוך תוכה של האומה , בפנימי פנימיותה , בגידיה ובאבריה ובעורקי חייה שלה בעצמה , בכללה ובכל פרט מפרטיה . . . בחפץ חייה טו . ' שם , עמ . 79 טז . ' שם , עמ . 80 Die כתב תיאודור הרצל בנוגע לבעיה היהודית ) שה לדברים " רומז הרצי בכך שם . . 81 ראו הרצל , ( ; Der Judenstaat ( ולפתרון בדמות המדינה היהודי...  אל הספר
תבונות